Česká tábornická unie

Přidej se i Ty k více než 6.000 táborníků a tábornic po celé ČR!

Najít nejbližší oddíl

Česká tábornická unie (ČTU) je zapsaný spolek s dlouhou historií a hrdý držitel titulu „Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“, v minulosti 2004 – 2006, 2007-2010, 2011-2015, 2017-2023, aktuálně pro léta 2024 – 2026.

ČTU tvoří přes šest tisícovek tábornic a táborníků sdružených ve 12 oblastech a 135 klubech, osadách a oddílech rozesetých po všech krajích České republiky.

Členství v ČTU je individuální, ale většina členů se sdružuje v tábornických klubech nebo trampských osadách. Každý z nich je samostatným článkem naší organizace a utváří svou činnost samostatně v souladu se Stanovami ČTU a ustanoveními přijatými Sněmem a Nejvyšší radou. Česká tábornická unie spojuje kluby, osady i samotáře a ústředí ČTU a velké rady oblastí slouží k administrativnímu a materiálovému zabezpečení činnosti táborníků.

Jednou z hlavních zásad vnitřního života ČTU je  respekt a úcta  k druhému člověku - ať už se jedná o vztah dítě-dítě, dítě- vedoucí či vedoucí mezi sebou.  ČTU vede své členy k touze po osobním rozvoji a k osvojování takových životních hodnot jako je pravda, spravedlnost, nesobectví, laskavost, odpovědnost sám za sebe, péče a odpovědnost za slabší, pokora, schopnost omezit se, je-li to potřeba vzájmu ostatních, kritické myšlení a sebediscipnílna (umírněnost).

ČTU uplatňuje ve své činnosti myšlenky lesní moudrosti E. T. Setona, navazuje na své tradice z let 1968–1970 a tradice historického trampského hnutí - Unii trampských osad a klubů. Vzory členům ČTU jsou osobnosti, které překonaly samy sebe, aby přinesly lidstvu nová poznání.

Co se děje u Táborníků?

Máme tu už třetí týden a s ním i třetí díl z minisérie Poznejte oblasti ČTU. Dnes se vydáme na západ do Západočeské oblasti.Oblast na mapě hledejte na území Plzeňského kraje. V 3 klubech a osadách se sdružuje 56 táborníků.Věděli jste, že na místní zřícenině hradu Gutštejn má tradici nevšední akci Kuličkyáda?
V druhém příspěvku ze série Poznejte oblasti ČTU zamíříme na východ naší republiky do Beskydské oblasti.Beskydská oblast leží v Moravskoslezském kraj, kde celkem sídlí 6 klubů, osad a oddíly, v nichž najdeme 255 táborníků.Určitě pro vás bude novinkou, že úplně první náčelník oblasti Josef Gloziga působil v této funkci úctyhodných 28 let. A jeden čas dokonce oblast pořádala mistrovství ČR v hodu nožem a sekyrou!
Ještě než vypukly tábory, tak došlo na oblastní setkání klubů, osad a oddílů Jižní Moravy. Letošní setkání bylo oproti předchozímu roku trochu komornější, nicméně si ho účastníci i přes déšť během sobotního večera i noci velmi užili. 

Děkujeme za podporu!

Ministerstvo školství Nadace život umělce