Představitelé ČTU

Náčelník ČTU
Náčelníkem a nejvyšším představitelem ČTU je Milan „Náča“ Rychlý.
Místonáčelnice pro ekonomiku
Ekonomka a místonáčelnice ČTU Jana Krtková kormidluje hospodaření ČTU hlubokými vodami všech ekonomických i účetních pravidel.
Místonáčelnice pro vzdělávání
Rozvíjí systém vzdělávání v rámci celé organizace
Místonáčelník pro propagaci
Novou tvář ČTU a propagaci našich aktivit na internetu a sociálních sítích vytváří a formuje Lukáš „Turbo“ Lejsek.
Místonáčelník pro členskou základnu
O členskou základnu a údržbu TaborISu se stará Moris
Revizorka ČTU
Nad průběhem všech tábornických aktivit v souladu s nastavenými pravidly bdí revizorka ČTU Eva Jirková.
Vedoucí ústředí ČTU
Radosti i problémy komunikací s úředníky i táborníky řeší vedoucí ústředí Tereza Urbancová
Pedagogicko-metodický tým
Systém vzdělávání, projekt elektronické databáze členů a efektivnější formy interní komunikace rozvíjí Lenka Fialková.
Administrace Šablon - projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016592
O administraci šablon a mix úkolů z propagace se s radostí stará nová posila Kačka.
Ředitel festivalu Porta
O oblastní kola Porty pečuje Petr „Lochness“ Křivohlávek.
Zástupkyně ČTU v představenstvu ČRDM
V představenstvu ČRDM mluví za všechny táborníky Veronika Wodere.