Tábory

Česká tábornická unie ročně pořádá devět desítek táborů, na kterých pečujeme o  více než 5000 dětí a mladých lidí do 18ti let.
Táborem se u táborníků rozumí prožitková pobytová letní i zimní akce se zaměřením od klasických „tábornických“ přes vodácké, cyklistické či expediční putovní tábory v délce trvání od jednoho až po tři týdny.

Většina táborů probíhá o letních prázdninách, celotáborové hry zvou děti do tajemných světů historie i budoucnosti a vedle hraní a zábavy se je vedoucí snaží také nenásilnou formou naučit něco ze svých znalostí o přírodě i společnosti. ČTU jako organizace klade důraz na tradiční lidské hodnoty a aktivní přístup k ochraně přírody.

Mezi účastníky táborů patří i děti ze sociálně znevýhodněných skupin, důležitou součástí výchovy je integrace a vzájemné porozumění mezi rozdílnými etniky. Tábory fungují jako významná část trvalého programu protidrogové prevence, hlavně pro nečleny ČTU jsou často netypickou zkušeností s aktivním trávením volného času s vrstevníky bez užívání drog.

Význam práce ČTU potvrzují spokojené děti i jejich rodiče. Z mnoha motivovaných dětí pak vyrůstají oddíloví vedoucí, kteří svým příkladem ovlivňují další generace dětí. ČTU tak nenápadně, ale velmi výrazně  přispívá k výchově a zlepšování klimatu celé společnosti.

 

Seznam letních táborů s uvolněnými místy

-
-
-
-
-
-
-
-
-
Název tábora Datum tábora URL oddílu
Piráti 2024 - Letní tábor T.K. Orion 2024
Tábor Skyje - Č.T.U - T.K. - Křováci Kuřim p.s.
Na vrchol pyramidy - T.K. Maják Kbely, oddíl BOBŘI
Z pohádky do pohádky - T. K. Rawen Brno
Vlčí jáma - Bílí Delfíni (Modrý kruh)
Tábor Kadov 2024 - Podskaláček Strakonice
Cesta kolem světa - T.O. Navaho
Ve službách Rudolfa II. - Česká tábornická unie – T.K. Čtyřlístek České Budějovice, p.s.
Karlík a továrna na čokoládu - Česká tábornická unie - T.K. Cassiopeia České Budějovice, p.s.