T.K. ZLAŤÁCI Zaječov

Oblast
Střední Čechy - Západ

Počátky vzniku Tábornického klubu  klubu „Zlaťáci“ Zaječov sahají do roku 1969, kdy se parta mladých nadšenců přihlásila do členství v klubu časopisu ABC. Zvolili si název Vlčata a nejprve působili jako klub lesní moudrosti a po jeho zrušení jako hlídka přírody. Šest původních členů „VLČAT“ dalo impuls ke vzniku pionýrského oddílu Zlatá střela ( čtyři fungují dodnes - Karel Fencl, Václav Fencl, Milan Kopáček a Jiří Švamberk.) Kluby zanikly a oddíl pokračoval v podobné činnosti. Vznikl sice jako chlapecký, po několika letech ale už pokračoval jako smíšený. Konaly se pravidelné oddílové i družinové schůzky, výpravy, výlety, brigády, plnily se zkoušky a pořádaly soutěže. 

Každoročním vyvrcholením činnosti byla plavba po řece a letní tábor. Přibývalo více odchovanců a od roku 1990 se jsme se začali zajímat o Tábornickou unii, kam jsme posléze s celým oddílem přešli. V roce 1992 jsme byli zaregistrováni a statutárními zástupci se stali vedoucí Václav  Plešmíd a hospodář Jiří Švamberk. Většinu členů tvoří odchovanci, kteří prošli tábory, a přibývá tak dospělých. 

První samostatný oddílový tábor proběhl na řece Střele v roce 1975 na propůjčené louce u Nučického mlýna. O dva roky později jsme se přesunuli na námi objevené a domluvené místo pro táboření na Úterském potoce. Zde jsme postavili dřevěnou základnu - srub, který přetrval i po přesunu tábora coby místo pro nejrůznější setkání. Od roku 1990 se letní tábory konají na dalším skvělém místě, na jednom z přítoků Úterského potoka, Dolském potoce. Tábořiště se nachází nedaleko osady Polínka. Zde máme již svoje zázemí, a tudíž nemusí rok co rok jezdit tatra s vlekem a vozit vybavení tábora, aby po jeho skončení zůstala jako kdysi zelená louka.

Porta a Brána  
Další akcí, kterou zajišťujeme, je oblastní kolo Porty. Historie vzniku Podbrdského oblastního kola spadá do roku 1995, kdy v Zaječově proběhlo první soutěžní klání hudebních skupin. V roce 1996 došlo k přesunutí soutěže ze Zaječova do Komárova. V dalších letech přibývalo kapel a od roku 1998 jsme museli  pořádat  předkola.  Jedno předkolo probíhalo v Zaječově a druhé na Příbrami. V dalších letech  počet soutěžících stagnoval, od roku 2014 zůstalo oblastní kolo bez předkol a ještě se stěhuje z Komárova do Klubu Labe v Hořovicích. Pomáháme s finále Porty v Řevnicích a Mezinárodní Portě v Ústí nad Labem.

Další naší činností je Brána, soutěž pro děti a mládež do 18 let v interpretaci nejen trampské, folkové a country písně, od roku 2001 jsme se podíleli na pořádání oblastního kola s domečkem Hořovice. Od roku 2003 jej zajišťujeme v Zaječově sami. 

49.774974, 13.836587