Historie ČTU

 • 27. ledna 1990

  je ČTU obnovena na Valné hromadě v Molákově sále ÚKDŽ v Praze.
 • V roce 1970

  je ČTU nucena ukončit svoji činnost.
 • 8. února 1969

  je do ČTU přijata Liga lesní moudrosti.
 • 19. – 20. prosince 1968

  se ČTU stává zakládajícím členem Sdružení organizací dětí a mládeže.
 • 18. – 19. srpna 1968

  se uskutečnilo celostátní setkání táborníků.18. lis­topadu 1968 je ČTU registrována Ministerstvem vnitra.
 • 29. června 1968

  je na prvním sněmu ustanovena ČTU. Okamžitě následují první ústřední tábornické školy na Slunečné pasece, podobná činnost se rozvíjí i v oblastech.
 • 30. března 1968

  v Praze se schází rozšířený ústřední štáb tábornictví, který rozhodl o prvním sněmu. ČTU vyhlášena na plénu ČSM, kdy se její budoucí představitelé distancovali od činnosti ČSM.