T.K. Osada Kladno

Oblast
Střední Čechy - Západ

Již 15 let jezdí T. K. Osada Drnek (nyní Kladno) pod záštitou ČTU. Rok 2020 je pro nás nejen ve znamení oslav třicetin výročí založení ČTU, ale také prvním krůčkem k první fázi dospělosti.

Za celou dobu fungování jsme prošli spoustou změn, které vedly ke zlepšení podmínek pro chod tábora. Za celou dobu jsme poznali spoustu lidí, kteří se nám zapsali nesmazatelně do našich srdcí. Troufáme si říci, že jedním z těchto lidí, byl Vilda Bendl. Už jen tím, že dokázal ve většině z nás probudit radost a dobrou náladu. Jeho chování a názory budily přirozený respekt u všech z nás, bez rozdílu věku. Velkou ztrátu, kterou nám tento člověk svým odchodem způsobil, jsme vstřebali s velkou pomocí a oporou, kterou jsme si vzájemně poskytli. Dalším důležitým článkem našeho klubu je již několik let Jirka Vinkl s jeho ženou Sylvou, kteří se o chod tábora dlouhá léta svědomitě starali.

V současné době vede náš klub Pavel Korytko, který co se týká organizace a průběhu tábora, vnesl svěží a inovativní přístup. V posledních letech se těšíme velké oblibě našich táborníků, kteří se k nám každoročně vrací - a to je pro nás největší odměna. 

50.134055, 14.132428