T.K. Oddíl Mladých Táborníků Praha

Oblast
Praha

Oddíl mladých táborníků je oddílem sídlícím na tradičním tábořišti ukrytém hluboko v sázavských lesích, které musel opustit za dobu své existence jen dvakrát a to kvůli dočasnému poničení tábořiště v důsledku povodní. Oddíl vznikl už v roce 1998, ze začátku byl součástí 21. PS Střelka, později několik dlouhých let fungoval jako dětský oddíl při občanském sdružení TJ Tatran Praha 7. Od začátku roku 2018 je členem České tábornické unie.

Hlavní aktivitou OMT je každoroční třítýdenní letní tábor ve stanech s podsadou, jehož hlavní myšlenkou je utéct na chvíli z městského stylu života a učit děti pobytu v přírodě a tábornickým dovednostem. Snažíme se podporovat samostatnost a všestrannost, učíme děti spolupracovat ve skupinkách (chlapci i dívky různého věku dohromady) a zároveň oceňujeme jejich individuální schopnosti. Tábor má vždy pestré složení programu, od sportovních her, přes rozvoj kreativity až po několikadenní puťák. Děti se během tábora také podílí na jeho technickém chodu, když pomáhají v kuchyni, s přípravou dřeva nebo s úklidem, zvelebováním a vybavováním tábořiště. Učí se tím základním praktickým životním dovednostem a zároveň i principu, že nic není v životě zadarmo.

Dále jsou naší nosnou činností každoměsíční výlety nebo víkendové pobyty a výpravy různého zaměření (sportovní, kulturní, zážitkové apod.), na kterých se snažíme posilovat kolektiv a vztahy vytvořené během tábora, utužovat naučené tábornické dovednosti a poznávat i jiné krásy Čech a Moravy než jenom naše milované Posázaví.

50.231956, 14.180601