Tábornická činnost

Táboříme

Tábornická činnost není jen letní táboření ve stanech nebo v týpích. Tábornické kluby, osady a  oddíly mají celoroční činnost. Přes týden se schází v klubovnách, na víkendy vyráží do hor a lesů, v zimě i v létě. Nejčastěji pěšky s batohem na zádech, na kole, na běžkách, na lodích. Nejde nám jenom o turistický výkon, ale o životní postoj – udržujeme si fyzickou a mentální kondici, pěstujeme kamarádské vztahy, učíme se postarat se sami o sebe a o druhé, učíme se umět si poradit v omezených podmínkách a také žít v souladu s přírodou …

Poznáváme

Každá tábornice i táborník se od malička při výpravách a na táborech učí vnímáním přírody, nasloucháním, žitím v ní. Ale to nestačí: od starších táborníků se učí, jak nasekat dřevo, jak udělat třísky, jak si uvařit na kamnech i na ohni. Učí se také starým trampským tradicím – jako jsou třeba ty patřící k táborovým ohňům. Na výpravách do přírody se učí poznat podle hlasu či stopy zvířata, učí se poznat květiny, či stromy, potěšit se jimi, ale i znát jejich vlastnosti, třeba proto, aby věděl, jak je využít při vaření nebo při rukodělných činnostech.

Chceme přírodu nejen užívat ke sportu a rekreaci, ale také porozumět jejím zákonitostem a chránit ji. Moderní chápání života v přírodě neomezujeme jen na les a volný pohyb v něm jako původní trampové, chceme také žít v souladu s ekologickými zásadami a k tomu vedeme naše členy.

Tvoříme a hrajeme si

Zejména na táborech je čas věnovat se vlastnoručnímu vyrábění pomůcek na táboření. Rukodělná a umělecká činnost rozvíjí fantazii i zručnost, trpělivost i vztah ke kráse. K tábornictví a trampským tradicím patří také muzika. Nejeden vedoucí se naučil na kytaru v oddíle.

Hrajeme různé hry, ať už pro rozptýlení a zábavu, tak i pro utužení kolektivu, ale také hry, kterými se mnohému učíme, neboť jsou pro nás modelem opravdového života: týmová spolupráce, plánování, strategie, rozložení sil, rozhodování se, podpora v týmu – to vše se hodí do oddílového i osobního, a později pracovního života každého z nás.

Víme proč

Členové ČTU jsou lidé různých povolání i zájmů, věkem děti i kmeti: všechny nás spojuje vztah k přírodě a životu ve svobodě. Za hlavní cíl naší činnosti považujeme výchovu dětí a mládeže pomocí příkladu, zážitku a podporující komunity. V realitě 21.století vnímáme jako základní problémy společnosti sobectví a lhostejnost lidí vůči společnosti i sobě samým. Příkladem chceme ukazovat lidské hodnoty jako je úcta, nesobeckost, pracovitost a především přátelství. Prožívat dění v oddíle s ostatními znamená připravovat se na život i mimo něj osvojováním si cesty fair play, zodpovědnosti za společnost a přírodu a nebojme se říct – i statečnosti – umět vystoupit, angažovat se, když se děje ve společnosti, nebo i v blízké komunitě něco nesprávného. To je pro nás, táborníky, ideální strategie pro život. Jsme hrdí, že máme na co navazovat – historie trampingu a tábornictví je plná zajímavých inspirujících osobností.

Seznam oddílů

Oblast: Chřibsko-Karpatská oblast
Název oddílu Detail oddílu
T.K. TEXAS Hodonín detail oddílu
T.K. DAKOTA Uherský Brod detail oddílu
Oblast: Západočeská oblast
Název oddílu Detail oddílu
T.O. MOBY DICK Dolní Bělá detail oddílu