T.K. ZÁSKALÁK Liteň

Oblast
Střední Čechy - Západ

Tábornický klub ZÁSKALÁK LITEŇ vznikl v roce 1991 přechodem  z pionýrské skupiny. U zrodu klubu tehdy stála Jitka Krtková – bývalá skupinová vedoucí. Nyní náčelnice TK Berounka – Mgr. Jitka Štenclová.
V té době jsme měli několik fungujících oddílů a vybudovala se táborová základna v Mrtníce u Komárova – která funguje dodnes.

V současnosti je náčelníkem, již dlouhodobě Jana Krtková. Náš klub spravuje jednu táborovou základnu v Mrtníce u Komárova, kterou se snažíme od svého vzniku udržovat.  

Naše činnost se od roku 2016 rozšířila. Začali jsme organizovat sportovní akce. Po dohodě jsme s původním organizátorem, jsme převzali organizaci Zimní běhu Litní a Karlštejnskou devítku od 4. ročníku tj. od roku 2016. Patřili jsem mezi zakladatele a tvůrce tohoto běhu. V současnosti jsou oba běhy součástí BRDSKÉHO BĚŽECKÉHO POHÁRU a Karlštejnská devítka je navíc zařazena jako jeden ze závodu KRAJSKÉHO PŘESPOLNÍHO BĚHU. Máme radost, že se účastní vzrůstající počet běžců. V letošním roce to bude již 8. ročník. Oba závody máme měřené digitálně – čipovou časomírou. Karlštenskou devítkou již tradičně moderuje sportovní komentátor Štěpán Škorpil, který dává závodu skvělou atmosféru. Každoročně se setkáváme na tomto závodě se světovým rekordmanem skoku na lyžích Daliborem Motejlkem a dále s Pavlem Vítkem a Janisem Sidovským. 

Dále jsem v roce 2016 zahájili provoz keramické dílny v Litni. V současnosti navštěvují keramickou dílnu cca 70 dětí, dále MŠ Liteň, senioři a také pořádáme ve spolupráci s keramičkou Květoslavou Vondráčkovou – nyní Čapkovou akreditované keramické kurzy pro dospělé a pedagogické pracovníky. Mezi úspěchy musíme rozhodně zařadit Čestné uznání za kolektivní práci Chemická laboratoř v 47. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. Každoročně organizujeme výstavu keramické tvorby. Jde o soutěž výtvarnou a keramickou. Každý rok s jiným tématem. Poslední ročník byl ve znamení barev. K vidění bylo cca 180 soutěžních výrobků. Oceněni byli všichni účastníci. Nejlepší v každé kategorii obdrželi diplom, keramickou medaili a cenu.  

Od roku 2017 pořádáme regionální přebor mládeže, který řídí a organizuje Martin Šinágl. 

Naše letní činnost spočívá v organizaci 1. běhu letního tábora a zajištění táborové základny pro ostatní organizace, která využívají naši táborovou základnu. Dále organizujeme kreativní týden pro děti v Litni a celoročně různé výpravy a výlety.
 
Mezi důležité osoby v průřezu 30 let historií klubu patřily a patří:
Hlavní vedoucí letních táborů: JUDr. Rudolf Lukeš, Jarmila Pecánková, Antonín Papert, Ing. Jan Tůma, Martin Šinágl, Petr Císař 

Velice nás těší, že se k nám většina dětí každým rokem vrací

49.901229, 14.147541