Festival Porta

Festival PortaBylo jaro roku 1967 a nápad ústeckých nadšenců uspořádat festival country & western a trampské písně dozrával ve skutečnost. Zbývalo festival pojmenovat a otevřít muzikantům a divákům bránu. „Bránu Čech – Portu Bohemicu, tu tady přece máme, labský kaňon u Žernosek! Takhle festival pojmenujme!“, běžela diskuse zakladatelů o jménu. „Tu Bohemicu můžeme kliďánko vynechat, každej ví, že to není v Číně“, uzavřel hledání Zbyněk Jelínek a zapsal se tak do historie jako autor názvu festivalu Porta. Latinské slůvko porta tak dostalo v Československu nový rozměr. Porta se stala branou k metám hudebním, možností jít dál cestou mezi notovými linkami písniček romantických tuláků, přidat se k lidem, kteří se muzice více či méně upsali. Proto snad porta = brána na cestě dál, ale i dovnitř sebe.

Česká tábornická unie si velmi váží skutečnosti, že se téměř od zrození Porty do současnosti začlenila mezi pořadatele jako organizátor oblastních výběrových kol v celé republice. V roce 1991 jsme pomohli navrátit Portu s přívlastkem „trampská“ do Ústí nad Labem a každoročně jsme s radostí sledovali nárůst počtu soutěžících a diváků v celé vlasti. Méně radostný byl fakt, že se tím Porta rozdvojila a nastala bouřlivá váda o pořadatelské právo. Vyhrála však muzika, vášně se léty zklidnily do času poznání, pokory a usmíření. Dvojí „portování“ skončilo ročníkem 2006. Ústecká a jihlavská Porta si podaly ruce a ke čtyřicátým narozeninám daly té zralé, krásné dámě novou vizi, staronové cíle a tvůrčí prostor. Je to dobře, hudba nejen že má být, ona je sama o sobě a o toleranci, i když věčná byla a asi stále bude pře o to, jaká hudba má na Portě znít.

Porta dává každoročně příležitost téměř tisícovce muzikantů a zpěváků porovnat svoje interpretační umění v žánrech zejména folkové, trampské a country hudby. Červnové vrcholy festivalu, ať v Řevnicích či Ústí nad Labem se vždy znovu stávají Mekkou muzikantů a vyznavačů písniček vonících kouřem, dálkami a romantikou. Bližší informace naleznete na webech Porty:

http://www.porta-festival.cz/