T.K. PĚŠÁCI SILNICE

Oblast
Jihočeská oblast

Oddíl byl založen v září roku 1995, kdy se odehrála první schůzka.

Prvními vedoucími byli J. Nytrák Švestka a Jirka Král, oddíl měl zpočátku šest členů, později se rozrostl na 7 dětí a dva vedoucí. Většinu svého trvání oddíl využívá společnou klubovnu Velké rady, vlastní prostory, i kvůli velikosti, nemá a neměl. Stejně tak v prvních
letech své existence oddíl nepořádal vlastní letní tábory, vždy jsme se spojili s některým větším oddílem. Jezdili jsme na víkendové akce na „oddílovou chalupu“ v Lišově a různé jednodenky. Hlavní náplní oddílu byla tábornická činnost a dovednosti, v rozsahu k tomu potřebném pak znalosti přírody, meteorologie, topografie, survival technik, bushkraftu a podobných záležitostí. Oddíl se nikdy neprofiloval jako zaměřený na nějakou konkrétní činnost, hlavním motem bylo užít si společně trávený čas, vzájemně se něco naučit a zažít zajímavé. Krátké období v roce 1997 oddíl sice velmi úzce spolupracoval s TOM Stopaři, ale tato spolupráce byla vynucena odchodem obou hlavních vedoucích na vojnu, po jejich návratu se činnost oddílu vrátila do starých kolejí.

Po příchodu nové vedoucí R. Rendy Neubauerové  v roce 1998 začal oddíl svou činnost cílit spíše na menší děti, a tak v roce 2009 uspořádal první letní tábor pro maminky s dětmi, který se odehrál na táborové základně ZSF JČU Hradce u Lipí, která se stala letním útočištěm oddílu na několik dalších let. Z této doby se také rekrutuje v podstatě celá současná členská základna mladší 18 let. V současnosti má oddíl pět dospělých vedoucích, z nichž někteří jsou členy oddílu více než dvacet let a 16 dětí. Jako klubovnu stále
využíváme prostory Velké rady, jezdíme na jednodenní či víkendové akce nejméně jednou za dva měsíce, v létě probíhají tábory nejčastěji formou puťáku. Schůzky mají Pěšáci silnice 1x za 14 dní.

48.974315, 14.459035