T.K. STARÝ PUŠKY Heřmanův Městec

Oblast
Východočeská oblast

T.K. STARÝ PUŠKY Heřmanův Městec, p.s.
Jsme parta kamarádů, která se rozhodla oprášit své nezapomenutelné zážitky z krásného dětství a vrátit je do současné reality.
Naši rodiče se věnovali práci s dětmi a mládeží od sedmdesátých let a jejich činnost v nás nechala takové otisky, že jsme se rozhodli ukázat vlastním dětem a jejich vrstevníkům co znamenají slova: přátelství a nezištné kamarádství. Naučit je lásce k přírodě, seznámit je se základy táboření, vést je k samostatnosti, ale i odpovědnosti. Vše to začalo v roce 2013, kdy jsme založili tábornický klub STARÝ PUŠKY. Hlavním důvodem byla snaha zorganizovat „svůj“ letní tábor pro naše děti a děti našich přátel. Náš původ je z krásného města Heřmanův Městec, a i když náš klub je početně minimalistický, spočítatelný na dvou rukou, tak jsme si během let vybudovali stabilní základnu dětí, pro které organizujeme letní tábory. Začínali jsme s 30 dětmi, kde třetina byli předškoláci, dospěláků bylo 5 a 2 kuchařky. Dnes přemýšlím, jak jsme to mohli zvládnout, ale stačilo k tomu to nadšení. V současné době máme přes 50 dětí a 15členný, organizační tým. Dorůstají nám první instruktoři a my vidíme, že tu krásnou káru má kdo táhnout dál.
Naše tábory:
2013 - Zlatá horečka na Yukonu
2014 - Indiánskou stezkou
2015 - Piráti sedmi moří
2016 - Indiana Jones
2017 - Řecké báje a pověsti
2018 - V zajetí čar a kouzel
2019 - Hvězdná Brána
2020 - Krotitelé duchů
Naší srdeční záležitostí bylo a vždy bude údolí Přemilova v srdci Železných hor s protékající Chrudimkou. Zde jsme mnozí z nás vyrostli a dostalo se nám znalostí a zkušeností, ze kterých jsme čerpali v dalším životě. Bohužel na toto tábořiště už nebyla možnost se vrátit, a tak jsme navázali spolupráci se skautským střediskem Leknín Heřmanův Městec. To nám od roku 2013 pronajímá tábořiště u Kostelce u Heřmanova Městce. 
Kdo si zaslouží náčelníkovo - „Catchovo“ poděkování za to, že svůj čas věnovali dětem, ti, bez kterých by to nešlo?
Jmenovitě: Radim Chytil, Verča Huková, Michal Pošík a Štěpán Pošíkovi, Vašek a Ondra Dostálovi, Petr Bureš, Klárka Votoupalová, Radek Perýdes, Ája a Pája Handlířovi, Lukáš Váša, Káťa Čechová, Blanka Jirásková, Katka Strádalová, Kamča Mojžíšová, Martička Kadlecová, Ivča Césarová, Jana Haderková, Jana Chytilová, Veronika Pošíková.

49.947719, 15.651438