T.K. Průzkumník

Oblast
Labsko-Sázavská oblast

V roce 1969 založil pan Miroslav Mokrý technický kroužek, který čítal okolo 12 členů. Tento kroužek přešel v roce 1971 pod hlavičku Pionýrské organizace a dostal jméno Průzkumník. Postupně oddíl rozšířil svou aktivitu o brannost, turistiku a přírodu obecně. Počet členů se stále rozrůstal a v roce 1990 přešel Průzkumník pod ČTU, kde se s Marianem Jankulíkem v čele zařadil mezi nejaktivnější kluby. 
V současné době se na chodu klubu podílí zhruba 50 dětí a 20 vedoucích. Děti jsou dle věku rozděleny do tří družin scházejících se pravidelně každý týden. Přibližně jednou za 14 dní se konají výpravy pro všechny družiny, během kterých mají děti možnost poznat krásy (ať již přírodní či kulturní) blízkého i vzdálenějšího okolí. Školní rok je zakončen třítýdenním táborem. 

T.K. Průzkumník pořádá během roku 3 akce pro veřejnost. V říjnu se vedoucí a jejich přátelé, starší patnácti let, setkávají při Vlajkové hře. 12 hodin trvající souboj o vlajky je opravdovou zkouškou fyzické i psychické kondice, strategického myšlení a týmové práce. První prosincovou sobotu si mezi sebou závodníci všech věkových kategorií během Uzlařské regaty měří síly ve vázání uzlů. Na konci května pak probíhá Nouzovská 300. Jednotlivé týmy mají přesně 300 minut na to, aby v okolí průzkumnického tábořiště našli 9 stanovišť a správně splnily úkoly týkající se přírody, zdravovědy, lan, hvězdné oblohy, ohňů apod. 

Všichni současní vedoucí prošli klubem jako děti a nyní se věnují výchově dalších průzkumnických generací. Klub se snaží držet původních hodnot, kterými jsou dobrý vztah k přírodě, přátelství a sounáležitost. 
Hlavním cílem klubu je vytvořit pro děti prostředí, ve kterém se budou cítit vítány a najdou si kamarády na zbytek života. Příkladem takového přátelství je třeba spolek Starých pánů – vysloužilých členů oddílu, kteří se i po pár desítkách let od ukončení jejich aktivní činnosti ve vedení klubu pravidelně schází a starají se především o technické zázemí tábořiště.

50.026658, 15.194428