Tvořivé kurzy

Tábornice a táborníci jsou šikovní a tvořiví lidé. Rádi zdobíme a vyrábíme užitečné věci na klubových a oddílových
schůzkách, výpravách i táborech.

Ti nejšikovnější z nás nabízejí své znalosti a dovednosti i veřejnosti na akcích a kurzech.

Budiny rukodělné dílny v Brně
Ateliér ČTU v Praze