GYMNASION KLUB Česká Třebová

Oblast
Východočeská oblast

Na počátku nebylo slovo, ale parta mladých kamarádů se společným zájmem turistika, táboření, kamarádství, hry, život v přírodě a všechno s tím spojené.

V 80tých letec nebyla příliš velká podpora podobných aktivit. I přes tato úskalí se podařilo založit pod „lampou“ tehdejšího Okresního domu dětí a mládeže Turistický klub. Z počátku se jeho činnost zaměřovala pouze na vlastní členy. Po několika letech se podařilo na motiv Lipnických Prázdninových škol uspořádat 10 dní plných soutěží, adrenalinu, hraní, kultury, pro mládež pod názvem Gymnasion. Pro velký úspěch se tato taškařice každoročně opakovala. 

Pak přišlo zazvonění klíčů a Turistické klub, se shodou šťastné náhody stal jedním z prvních článků Východočeské oblasti ČTU, pod názvem Gymnasion Česká Třebová. 

Všichni jsme trochu zastárli a z tábor pro mládež se změnil na dovolenou pro rodiče a děti se stejnou náplní plnou ptákovin, her a adrenalinu, jen trochu upravenou pro starší rodiče a mladší děti. Pro velký úspěch opět s několikaletým opakováním. 

V roce 2001 Gymnasion klub založil vlastní tábořiště v údolí řeky Třebovky na podkově. Zde každoročně tráví své prázdniny parta dětí podkováků. Pro které je lepší trávit část prázdnin v lese než u počítače.

49.899412, 16.433148