T.K. Vodácký klub Š.RUM

Oblast
Oblast Velké Lucko

Před vojnou tramping, na vojně rozdělení do všech míst republiky, po vojně první nákupy lodí značky Vertex a odhodlání jezdit na vodu. Tak se dá velmi stručně popsat začátek naší vodácké party.

Každé léto jsme několik víkendů na vodě začínali v Tršnici a v neděli končili v Karlových Varech. Před vyplutím  bylo naprosto nezbytné zabalit vše pečlivě do igelitových sáčků, neboť lodní pytle měly výbornou izolační vlastnost, že co šlo, pustily dovnitř a ven ani kapku. Lodě plné bagáže vážily okolo 80 kg bez posádky a 51 kilometrů ujetých za sobotu, lze jistě považovat za slušný sportovní výkon. 

S ubíhajícími lety jsme se stávali účastníky svateb a tím i odlivu jednotlivých členů party, kteří museli začít řešit klasické rodinné problémy. Pouze menší část členů i nadále aktivně jezdila nejen na české řeky, ale i v zahraničí. 

V roce 1985 jsme absolvovali svatební cestu na Ohři a na tento týden Háček Kalimero připravil na tu dobu nevídanou věc – potištěná trička. Zpředu zelený žabák a vzadu neuvěřitelný nápis:“ Pádloplavební parta Š.RUM. Nápis, který neskutečně zaujal a měl mnoho naprosto chybných dedukcí, jak vznikl. 

Rok 1989 nás potkal naprosto nepřipravené a na společenský vývoj jsme museli zareagovat kromě jiného i právní subjektivitou. Při podání žádosti o přidělení IČ, paní referentka odmítla tento požadavek splnit s ohledem, že se jedná o propagaci alkoholu. Bleskový nápad, že se jedná o zkratky aktivních vodáků z první republiky se jmény Široký a Rumělík byl na světě během několika sekund. I paní se musela sklonit před tak významnými vodáky a požadavek na IČ byl splněn.

Po vstupu do ČTU jsme se stali kromě jiného organizátory letních táborů, vodáckých aktivit a 31 ročníků týdenních lyžařských pobytů. Na těchto akcích se podařilo několika stovkám účastníků ukázat, jak lze trávit volný čas. V současnosti s námi nasedají do lodí na lyže již vnoučata a lze jen věřit, že budou aktivně využívat získané dovednosti.

50.21117, 12.213523