T.K. ZÁLESÁK Liteň

Oblast
Střední Čechy - Západ

Historie oddílu sahá až do roku 1971, kdy se pod názvem Saturnin začali táborníci scházet. V roce 1972 proběhl první letní dětský tábor v krásném údolí Nezabudického potoka. Později se název Saturnin změnil na Zálesák a v roce 1975 se tábor přesunul do údolí potoka Javornice u Zvíkovce. Do javornického údolí jezdíme s dětmi a kamarády dodnes.

Naše parta kamarádů: Táborový Klub T.K. Zálesák Liteň p.s. jezdí na tábor ve dvou turnusech. První na 2 týdny a druhý na 3 týdny.

Už od počátku vedoucí učili své svěřence o zálesáckých dovednostech, znalostech, pravidlech a zasvěcovali je do tajů přírody. Za ta léta prošla oddílem velká spousta dětí a vedoucích.

Náš tábor se stále rozrůstá a přicházejí do funkcí vedoucích a instruktorů stále noví skvělí lidé, kteří jsou již od útlého věku odchováni v našem javornickém údolí. Jim patří zasloužené díky za udržování táborových tradic a umožňování celoroční práce s dětmi, uskutečňování táborů a tím i krásnému prožití prázdninových časů spoustě dětem. V údolí máme pronajato několik pozemků, využíváme náš hlavní dřevěný srub, v kterém je jídelna s kuchyní, dále přístřešky na štáb vedoucích a na mytí nádobí. Na ostatní vybavení a ubytování dětí a vedoucích slouží stany s dřevěnou podsadou. Nemáme v údolí ani elektřinu. Jedná se klasický český tábor v přírodě bez koní, počítačů a podobně. Každý rok se mění téma celo-táborové hry. Děti jsou rozděleny na 6 družin, které mezi sebou soutěží.

Dnešní turnusy mají kapacitu po sedmdesáti dětech. Děti si musí plnit i své povinnosti, kromě soutěžení a hraní. Střídají se po družinách se službou, kdy musí zajistit dostatek dřeva v kuchyni, mýt nádobí, doplňovat vodu pumpou ze studny, aj. 

Je jistě potěšující, že se k nám vracejí děti dětí,  které sem sami dříve jezdívali a trávili v javornickém údolí část svých školních prázdnin.

Odkaz na 1. běh: https://zalesakliten.cz/

Odkaz na 2. beh: http://www.tkzalesakliten.cz

49.899718, 14.146685