T.K. DAKOTA Uherský Brod

Oblast
Chřibsko-Karpatská oblast

Už na začátku vzniku Chřibskokarpatské oblast ČTU byli členové Dakoty u jejího založení. 

Členové se scházeli v krásném koutě přírody nedaleko obce Podkopná Lhota. Hned ze začátku se za vedení a podpory Vlasti Američana Stušky, Vasky Mahdala a Tondy Sama Filipa začalo s plánováním výstavby srubu. V roce 1995 byla stavba srubu Dakota zahájena a v roce 1998 byla slavnostně dokončena. Už od začátku se na místě základny pořádaly tábory pro děti ve stanech tee-pee. Postupně se stavily dočasné budovy, jako kuchyň a jídelna. Na základně se konaly i první ročníky oblastního kola Brány.

Klub od začátku pracoval pod hlavičkou Velké rady, stejně jako ostatní kluby. Postupně se začala projevovat potřeba větší samostatnosti a tak v roce 2004 vznikl oficiální klub se samostatnou právní subjektivitou. Klub stále pořádá letní tábory a další akce pro členy i kamarády po celý rok. Na jaře organizuje oblastní kolo Porty, na podzim pomáhá s pořádáním Brány a stále se snaží vychovávat děti ke kamarádství a kladnému vztahu k přírodě.

49.310789, 17.837005