T.K. BEROUNKA Tetín

Oblast
Střední Čechy - Západ

Vznik Tábornické osady Berounka Tetín se datuje o roku 1995 k přistěhování se  náčelnice Jitky Kulhavé na Tetín. V té době zde nefungovala žádná organizace dětí a mládeže a dospělých, která by se podílela na mimoškolní činnosti místních dětí a mládeže.
Ve spolupráci s tehdejším spolkem chovatelů a p. Peckou se nám podařilo získat místnosti klubovny a skladu na táborový materiál v jejich tehdejším sídle  na návsi v Tetíně. V té době jsme dostávali na provoz klubovny a skladu příspěvek na provoz na nájem.
Úkolem  naší Tábornické OSADY Berounka Tetín bylo  zajistit mimoškolní činnost se zaměřením naší tábornické skupiny - vodáctví, turistika,cyklistika, inliny,horolezectví a pobyt v přírodě, tím  zajistit správné využití volného času, učit děti tábornické, turistické a vodácké dovednosti, žít v přírodě, chránit ji, učit se z ní a pomáhat jí, učit kamarádskému soužití v partě dětí a společně vychovávat další novou generaci mládeže a dospělých, kteří budou v této práci pokračovat a vyhnout se tak v rámci primární prevence nebezpečným aktivitám současné doby.

Zpočátku vznikly  2 oddíly turistické starších a mladších žáků, z nichž někteří jsou již nyní maminkami a tatínky a věnují se pomoci dnešním dětem, které se věnovaly vodní turistice a tábornickým dovednostem. Pravidelné pondělní schůzky přinášely dětem i tehdejším dospělým řadu zážitků. Pořádaly se víkendovky se sjížděním různých českých řek, jezdilo se na tábory na Slunečnou paseku, na Slovensko, do Rakouska, Francie, Slovinska,  Chorvatska, Rumunska, na Ukrajinu  a do Norska na raftovou vodu. Prvními vedoucími na táborech byli J. Kulhavá se svým manželem, D. Dobříšanová, J. Burianová, Michal Vidim zvaný Lachy, K.Bartoníček a řada dalších.

Obzvláště oblíbeným byl stálý tábor pro děti na Slunečné pasece a vodácký putovní tábor Na Slovensko do Ráčkové doliny.

Rovněž ke skupině patřil také oddíl taneční, který připravoval různá vystoupení taneční, učil děti základům latinskoamerických a country tanců pod vedení J.Kulhavé, H. Veselé  později S.Krtkové , J.Sakače a P. Pavýzové. Jejich vystoupení jste mohli vidět na různých plesech, zábavách a  dětských dnech jako předtančení,

Později po zániku organizace chovatelů se schůzky přemístily do základní školy, kde p.Štenc vybudoval z bývalé místnosti na topení novou klubovnu i se skladem materiálu.

Po vzniku sportovního oddílu, který začal mít schůzky v pondělí se naše pravidelná činnost uskutečňovala v pátek, které byly 1x měsíčně spojeny s víkendovou. Složení dětí se začalo skládat spíše už z mladších a nejmladších žáků, občas zůstalo pár starších, kteří pokračovali ve svých aktivitách i jako instruktoři – J.Novotný, D.Viezán, V. Dobříšanová, S.Krtková, J. Sakač.

Začali jsme  jezdit  na tábor s různými sportovními aktivitami a to na Šumavu do Horní Vltavice  do údolí řeky Teplé Vltavy .V té době se zapojily do činnosti různé maminky dětí a jejich kamarádi jako G.Veverková s manželem, H.Staňková,  M.Plzenský, J.Nosek, manželé Šinknerovi, manželé Noskovi, dorostli nám odchovanci z řad dětí T.a J.Erbenovi, J.Matějček a instruktoři A.a J. Stinglovi, K.Týblová , z nichž někteří zůstali věrni tábornickým zásadám, dobré partě spolehlivých lidí, kteří dál neváhají svoji dovolenou dát  na práci s dětmi.

Bohužel s úbytkem zájmu dětí o tábornické a zálesácké dění došlo i na úbytek dětí v oddíle. Proto byly  místo pravidelných schůzek pořádány 1x měsíčně víkendové akce s různou sportovní tématikou jako je výlety na kole, výlety za koňmi, výlety na inline bruslích, do bazénu apod.

V té době jsme přemístili naši táborovou základnu do Příchovic na rozhraní Krkonoš a Jizerských Hor a další tábor na sjíždění českých řek. Tam jsme jezdili opět 3 roky a poznávali krásy našich severních hor a památek. Dostali jsme se i do  blízkého Polska. Sjížděli jsme řeku Jizeru. Několikrát jsme navštívili město Liberec s IQlandií a Babylonem.

Po 3 letech jsme objevili překrásnou táborovou základnu na břehu rybníka Řeka v bývalé pionýrské základně Moře u rybníka Řeka. Zde jsme  opět kromě klasických táborových aktivit poznávali okolí Ždárských vrchů, města Jihlavy a Havlíčkova Brodu a do programu jsme zařadili i trochu adrenalinu – jízda na koloběžkách, na kolech a cvičili jsme jízdu na lodi a na voru. Náměty celotáborových her nás přenesli do  překrásného rybníka s vodní tématikou.  Navázali jsme úzkou spolupráci a vyměňovali si zkušenosti se zdejším dětským hasičským sborem ve Ždírci nad Doubravou.

Vloni jsme opět přestěhovali táborovou základnu do chatkového tábora Krasnovo u Vyskeře, okres Turnov v malebném skalnatém prostředí Českého ráje, kde opět pokračujeme v předávání tábornických myšlenek nejmladším generacím a zároveň se snažíme vychovávat novou mladou generaci, která by pokračovala v naší cestě. Stálými nejvěrnějšími členy naší osady , nyní již by se dalo říci „vysloužilci“ jsou manželé Jitka a Karel Štencovi, kamarádi Míla Plzenský, Pavla Wilhamová, Eliška Peřinová, manželé Lenka a Bob Benešovi, sourozenci Kryllovi se Zdendou Votíkem a další. Hodně  kamarádů, ať již z pracovních nebo rodinných důvodů odpadlo nebo se začali věnovat jiným aktivitám , ale my tu káru táhneme dál…

Stálými styčnými body pro veřejnost se staly akce:
Drakyáda – začátek října
Adventní spaní ve škole s tvorbou adventní výzdoby - listopad
Mikulášské čarování – prosinec
Masopust- únor
Velikonoční spaní ve škole s tvorbou velikonoční výzdoby, pletení pomlázek- březen,duben
Čarodějnické odpoledne a noc
Letní dětská olympiáda pro dospělé a pro děti
Sjíždění řeky – květen, červen
Letní tábory – červenec, srpen

49.948604, 14.105207