Česká tábornická unie

Přidej se i Ty k více než 6.000 táborníků a tábornic po celé ČR!

Najít nejbližší oddíl

Česká tábornická unie (ČTU) je zapsaný spolek s dlouhou historií a hrdý držitel titulu „Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“, v minulosti 2004 – 2006, 2007-2010, 2011-2015, 2017-2023, aktuálně pro léta 2024 – 2026.

ČTU tvoří přes šest tisícovek tábornic a táborníků sdružených ve 12 oblastech a 135 klubech, osadách a oddílech rozesetých po všech krajích České republiky.

Členství v ČTU je individuální, ale většina členů se sdružuje v tábornických klubech nebo trampských osadách. Každý z nich je samostatným článkem naší organizace a utváří svou činnost samostatně v souladu se Stanovami ČTU a ustanoveními přijatými Sněmem a Nejvyšší radou. Česká tábornická unie spojuje kluby, osady i samotáře a ústředí ČTU a velké rady oblastí slouží k administrativnímu a materiálovému zabezpečení činnosti táborníků.

Jednou z hlavních zásad vnitřního života ČTU je  respekt a úcta  k druhému člověku - ať už se jedná o vztah dítě-dítě, dítě- vedoucí či vedoucí mezi sebou.  ČTU vede své členy k touze po osobním rozvoji a k osvojování takových životních hodnot jako je pravda, spravedlnost, nesobectví, laskavost, odpovědnost sám za sebe, péče a odpovědnost za slabší, pokora, schopnost omezit se, je-li to potřeba vzájmu ostatních, kritické myšlení a sebediscipnílna (umírněnost).

ČTU uplatňuje ve své činnosti myšlenky lesní moudrosti E. T. Setona, navazuje na své tradice z let 1968–1970 a tradice historického trampského hnutí - Unii trampských osad a klubů. Vzory členům ČTU jsou osobnosti, které překonaly samy sebe, aby přinesly lidstvu nová poznání.

Co se děje u Táborníků?

Quattro Formaggi - společná výprava ve znamení čtyř sýrů, nebo snad čtyř oddílů? Andromeda, Cassiopeia, Čtyřlístek a Toulavý vítr spojily své síly v soutěži o nejschopnější kuchaře a o nejlepší pizzu. Soutěžily mezi sebou čtveřice namixované z členů různých oddílů.Tyto čtveřice kuchařů zastupujících věhlasné restaurace nejdříve musely prokázat, jak dokáží zvládnout provozní stres a projevit tak své organizační schopnosti. Pak měly za úkol našetřit dostatek peněz na nákup vybraných surovin, aby z nich nakonec vytvořily své mistrovské dílo, nejúžasnější pizzu všech pizz. 
Klub Kamzíků vyrazil na výpravu do Nového Města na Moravě, konkrétně na chatu Mercedeska. Než se k ní ale dostali, museli absolvovat dva přestupy, ale ty úspěšně zvládli a po příjezdu mohli začít sbírat dřevo na večerní oheň, u kterého si opekli buřty a zazpívali za doprovodu kytary. Následně se děti odebraly na kutě, aby načerpaly síly na zítřejší dobrodružství.
Na poslední květnový den jsme byli od městské části Praha 10 pozváni, abychom se podíleli na uspořádání Dne dobrovolnictví a volného času, který se konal i ve spolupráci s Radou dětí a mládeže hlavního města Prahy.Mezi dalšími neziskovými organizacemi měla i Česká tábornická unie svůj stánek, kde si návštěvníci mohli ozkoušet střelbu z luku nebo si uplést svého panáčka z paracordu či dokonce potrápit své hlavičky nad tábornickými hádankami.

Děkujeme za podporu!

Ministerstvo školství Nadace život umělce