Velké indiánské hry v Novohradkách byly pro děti zážitkem!

Českobudějovický oddíl Čtveráci a Šlápoty uspořádal Velké indiánské hry v autentické amotsféře a krásné přírodě Novohradských hor. 

Vedoucí připravili pro účastníky několik zážitkových aktivit. Děti si vyráběly indiánské převleky, učily se obratnosti na Jelení stezce a hledaly různá znamení. Přijel za nimi dokonce indián Hejkal, který je učil rozdělat oheň třením dřev a připravil posvátný oheň, který se udržoval až do konce výpravy. Všichni se pak společně setkali na přátelském klání s oddílem Boltuka.