T.K.MARY- M Kladno

Oblast
Střední Čechy - Západ

Tábornický klub MARY-M KLADNO vznikl 9. ledna 1991 transformací z někdejší pionýrské skupiny. Pro milovníky čísel: náš klub byl založen 9. 1. 1991. V tu dobu klub čítal pět dětských oddílů, ze kterých v současnosti existují již jen dva, Lvíčata a Kladenská povodeň, u které odrostly děti a nyní sdružuje drtivou většinou dospěláky, případně jejich děti. Ten samý rok naštěstí vznikl další dětský oddíl, který si dal název Pandy a který existuje dodnes.

Členy našeho klubu byli i takové osobnosti ČTU jako někdejší náčelník oblasti Střední Čechy – západ Jiří Killy Talman nebo dlouholetá náčelnice klubu Dana Vydra Pešková. Prvním náčelníkem klubu byl Martin Márty Stuchlý a dalšími již vzpomenutá Vydra, následně Josef Ness Loh a v současnosti je jím Jiří Děda Holík.

V souvislosti s vodáckým oddílem Kladenská povodeň ještě nesmíme zapomenout na jeho dlouholetého vedoucího Jaroslava Hospodu Knížete, který uspořádal stovky vodáckých akcí jak na území naší vlasti, tak v zahraničí, a nejen pro nás, Kladeňáky. 
Zapomenout nesmíme na vedoucí současných dětských oddílů. Lvíčata, která mají ještě družinu malých dětí s názvem Pavoučci, vede od založení oddílu v roce 1984 Jiří Tumaj Tůma, kterému v postupu let pomáhalo několik desítek odchovanců tohoto původně chlapeckého oddílu, který se ale v roce 2010 otevřel i děvčatům. Za všechny je tu dobré jmenovat alespoň Miroslava Bahňáka Vykydala, který v současnosti pomaloučku od Tumaje oddíl přebírá. 

Druhý dětský oddíl našeho klubu, Pandy, byl založen v říjnu roku 1991 Davidem Méďou Lahodou. Jeho vedoucím je v současnosti Jiří Pizíz Svoboda, odchovanec Lvíčat, který vede své táborníky do jisté míry odlišným způsobem, ale s poctivými tábornickými základy. Díky tomu je pak nabídka činnosti našeho klubu širší. I v případě Pand se další vedoucí oddílu rekrutují z řad bývalých členů.

Náš klub spravuje dvě táborové základny (na pronajatých pozemcích), v Borku u Žlutic a v Nebřezinách. Na prvně jmenované základně v průběhu prázdnin probíhá pět až šest táborů různého zaměření včetně týdenního senior tábora, který pořádá další klubová legendy Jindřiška Henry Holasová. Toto tábořiště vzniklo v roce 1983, ale po letech se muselo přestěhovat o pár stovek metrů výš proti proudu potoka na nové místo. Nebřezinské tábořiště pak neodmyslitelně patří k oddílu Lvíčata, který tuto základu vybudoval v průběhu let z nulového bodu na současnou úroveň a který tu pořádá své letní táboření od roku 1999.

Do jisté míry je paradoxní skutečnost, že oddíl Pandy nevyužívá ani jednu z uvedených klubových základen (ne vlastní vinou), ale tábory pořádá na základně T.O. Havaho v Manětíně. 

Základem činnosti obou dětských oddílů jsou každotýdenní schůzky probíhající v době školního roku v klubovnách, na jejichž nájem si oddíly musí vydělat sami. Pandy pak pořádají přibližně devět výprav v průběhu oddílového roku a podobně jsou na tom i Lvíčata, kdy starší členové oddílu mívají deset výprav a mladší osm, z toho ta dubnová je tradičně zpřístupněna i rodičům. Dvě výpravy v roce jsou pak společné, což jsou vícedenní Oddílové Vánoce a jednodenní pořádaná vždy v květnu. Cílem těchto společných výprav je, aby se děti obou věkových kategorií poznaly a na táboře pak mohli od příjezdu naplňovat bohatý program. 

Vedení Lvíčat krom uvedených akcí pořádá každoročně Úklid okolo jezera, kdy společně s dospěláky, povětšinou bývalými členy oddílu, uklízí okolí Odlezelského jezera. Pro Staré lvy (bývalé členy Lvíčat) je pak každoročně připravováno víkendové setkání právě u jezera. Pro stejnou věkovou kategorii byl již dvakrát uspořádán Tábor pro Staré lvy, kde se na jeden týden otcové od rodin stávají opět dětmi a prožívají svoje táborová dobrodružství. 

Možná je dobré poznamenat, že jak do Lvíčat do Pand dnes chodí již i potomci původních členů.

50.140778, 14.111308