Severočeská oblast

Náčelník: Josef Dolejší

VR ČTU Severočeská oblast
Roman Adámek
Dobiášova 889
460 06 Liberec

Tel: 608 573 732 ( Josef Dolejší )

Mail: Josef.dolejsi1@gmail.com