Oblast Jižní Morava

Náčelník oblasti: Jan Hochmann

Místonáčelník oblasti: Petr Hlaváč

Velká rada oblasti Jižní Morava
Údolní 222/5
602 00 Brno

e-mail: vr@ctujm.cz

web oblasti