Oblast Jižní Morava uspořádala v květnu dokonce 2 kurzy ZZA

V průběhu května se podařilo oblasti Jižní Morava uspořádat pro zájemce nejenom jeden, nýbrž dokonce dva školící kurzy Zdravotníka zotavovacích akcí! Rozšířili se tak řady naše zdravotníků o pár desítek táborníků, kteří tak oficiálně mohou vykonávat funkci zdravotníka nejenom na letních táborech.

Školení na zdravotníka zotavovacích akcí je navíc akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, takže úspěšný absolvent může působit na pozici zdravotníka nejenom na našich tábornických akcích ale i na akcích mimo ČTU.

V rámci výuky účastníci projdou nejenom teoretickou výukou, ale hlavně i praktickou, jejíž časová dotace je dokonce mírně vyšší než u teoretické části. Absolventi z kurzu s nabytími informacemi z oblasti anatomie lidského těla, první pomoci, péče o nemocné, práv a povinností zdravotníků a další.