Kurz blízké vztahy bez násilí proběhl o víkendu v Praze

O víkendu jsme pořádali pro naše členy pracující s dětmi a mládeží vzdělávací Kurz blízké vztahy bez násilí. Zájemci se hlásili předem a přijeli z celé ČR! O kurz byl enormní zájem. 

S násilím se za život setká spousta dětí, mladých i dospělých. Jak toto náročné téma a situaci uchopit a jak jim správně porozumět? I na to účastníci získali odpovědi a cenné znalosti.

Během víkendového školení účastníci prošli Kurzem blízké vztahy bez násilí, zahráli si deskovku Cesta labyrintem města zaměřenou na primární prevenci, vytvořili metodiku pro práci s nově vznikajícím etickým kodexem naší organizace, uspořádali brainstorming nad krizovými situacemi v rámci naší činnosti sloužící pro krizový tým.

Děkujeme všem účastníkům za jejich zájem, nasazení a ochotu se vzdělávat ve svém volném čase. Děkujeme také lektorce Kláře Kujanové ze SOFA za školení našich pracovníků a organizátorům z řad ČTU, kteří se na organizaci podíleli.