Kačka Tomanová

Administrace Šablon - projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016592

Kačka se narodila v Havířově, během puberty však získala "pražské občanství" a usídlila se zde trvale.

Z humanitního zaměření na mezinárodní vztahy odplula na Fakultu životního prostředí, kde dostudovala aplikovanou ekologii. 

V ČTU se stará především o administrativu spojenou s přicházejícími šablonami. Nebudete li si vědět rady, můžete se na ni obrátit. Jejím osobním cílem je táborníkům ulehčit.

Profesně působila jako Sales manager v odvětví telekomunikací a řešila projekty v Brand buildingu.

Hlavu si čistila na horách jako instruktorka outdoorových aktivit pro děti 3-15 let a pro dospělé na firemní teambuildigy.

Ráda si občas i zamoderuje či uskuteční prima event. 

Zbožňuje přírodu a především výhledy na hory. Věnuje se horolezectví a ráda jezdí na vodu. Se svým přítelem se také nadšeně vydávají chytat morál do skal. Od malička tančí a zpívá. Má ráda srandu, víno, umění, táborák a férové lidi.

Kačce pište na katerina.tomanova@tabornici.cz