Celostátní Vzájemná Výměna Zkušeností

CVVZ je každoroční tradiční setkání pracovníků s dětmi a mládeží. Potkávají se tu pedagogové, vedoucí a instruktoři z malých i velkých organizací, dobrovolníci i profesionálové z nejrůznějších oborů, které se zabývají dětmi a dospívajícími.Ti všichni tu můžou načerpat inspiraci, zažít něco neobyčejného, najít nové přátele i porovnat své názory a zkušenosti.

CVVZ je nepolitická, nezisková akce. Každý rok se mění její místo konání i pořadatelský tým, není vedena žádným stálým vrcholným orgánem a nemá právní subjektivitu.

V letošním roce organizuje CVVZ Jihočeská oblast České tábornické unie pod vedením Pavla Boudy. CVVZ se uskuteční v Českých Budějovicích v termínu 13.-15.11.2020.

Cílem akce je vytvořit prostor pro rozšiřování znalostí a diskuzi v oblastech jako je pedagogika, psychologie, práce s kolektivem či příroda a tábornictví. Nechybí ani pohybové aktivity či rukodělné workshopy. Lektorem programu může být každý, kdo má chuť podělit se o své znalosti a zkušenosti s ostatními. Na akci najdete také hernu deskových her , kde je možné si nabízené hry vyzkoušet. Každý účastník si předem přihlašuje programy a sestavuje si tak vlastní rozvrh podle svých zájmů. 

Samotná akce proběhne ve školách v centru Budějovic. Spaní je zařízeno ve školních třídách na zemi ve vlastních spacácích nebo je možnost zamluvit si spaní na internátu. Jídlo bude během akce zajištěno. Přihlašování na CVVZ bude spuštěno během léta. Veškeré důležité informace najdete na webu akce www.cvvz.cz (stránky se připravují, zatím se můžete podívat na předešlé ročníky). 

www.cvvz.cz

Facebook stránka události